Hewlett-Packard thu hồi 2,5 triệu cáp điện bị lỗi

Phòng kinh doanh 0983 234 889