Khánh thành công trình cấp điện vượt biển ra đảo Hòn Tre

Phòng kinh doanh 0983 234 889