Đưa điện bằng cáp ngầm vượt biển ra đảo Thạnh An

Phòng kinh doanh 0983 234 889