loading

KCN Đồng Văn – Hà Nam

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án KCN Đồng Văn – Hà Nam . Dự án được  hoàn thành vào tháng 8 năm 2012 tại Hà Nam