loading

ME LINH PLAZA – Hà Đông

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án ME LINH PLAZA – Hà Đông. Dự án được  hoàn thành vào tháng 8 năm 2012 tại Hà Đông - Hà Nội