loading

Nhà máy BROTHER – Hải Dương

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy BROTHER – Hải Dương. Dự án được  hoàn thành vào tháng 9 năm 2012 tại Hải Dương