loading

Nhà máy Honda - Hà Nam

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy Honda - Hà Nam. Dự án được  hoàn thành vào tháng 2 năm 2013 tại Hà Nam