loading

Nhà máy quặng Tập đoàn Hòa Phát

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy quặng Tập đoàn Hòa Phát. Dự án được  hoàn thành vào tháng 3 năm 2013 tại Hà Giang