loading

Time City - VinGroup

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Time City - VinGroup. Dự án được triển khai vào tháng 11 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2014 tại Minh Khai - Hà Nội