loading
Dây đơn mềm
Dây đơn mềm Dây đơn mềm

Dây đơn mềm

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-3:2000 (IEC 60227)
TỔNG QUAN
+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.
+ Số lõi: 1
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.
+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2
+ Điện áp danh định: 300/500V và 450/750V
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.
+ Đóng gói: Đóng cuộn.
Thông tin sản phẩm

DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC 450/750V
450/750V PVC INSULATED FLEXIBLE WIRE (VSF)
Refer to : IEC 60227, TCVN 6610
Ruột dẫn
Conductor
Bề dày cách điện danh dịnh
Thick of insulation
Đường kính tổng
Appox. overall diameter
Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
Max. conductor resistance (20°C)
Điện áp thử
Test voltage (A.C)
Trọng lượng ước tính
Approx. weight
Mặt cắt danh định
Nominal cross section area
Cấu tạo
Composition
Đường kính
Diameter
mm2 No/mm mm mm mm Ω/Km KV/5 min Kg/Km
1.5 30/0.25 1.6 0.7 3.2 13.3 2.5 25
2.5 50/0.25 2.0 0.8 3.8 7.98 2.5 36
4.0 56/0.30 2.6 0.8 4.4 4.95 2.5 52
6.0 84/0.30 3.2 0.8 5.0 3.30 2.5 73