loading

Công trình

Xem thêm

Time City - VinGroup

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Time City - VinGroup. Dự án được triển khai vào tháng 11 năm 2013 và hoàn thành vào tháng 2 năm 2014 tại Minh Khai - Hà Nội
Xem thêm

Royal City - VinGroup

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Royal City - VinGroup. Dự án được  hoàn thành vào tháng 10 năm 2013 tại Nguyễn Trãi - Hà Nội
Xem thêm

Skyline – COMA

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Skyline – COMA. Dự án được  hoàn thành vào tháng 9 năm 2013 tại Minh Khai - Hà Nội
Xem thêm

Nhà máy quặng Tập đoàn Hòa Phát

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy quặng Tập đoàn Hòa Phát. Dự án được  hoàn thành vào tháng 3 năm 2013 tại Hà Giang
Xem thêm

Nhà máy Honda - Hà Nam

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy Honda - Hà Nam. Dự án được  hoàn thành vào tháng 2 năm 2013 tại Hà Nam
Xem thêm

Nhà máy BROTHER – Hải Dương

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Nhà máy BROTHER – Hải Dương. Dự án được  hoàn thành vào tháng 9 năm 2012 tại Hải Dương


Xem thêm

ME LINH PLAZA – Hà Đông

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án ME LINH PLAZA – Hà Đông. Dự án được  hoàn thành vào tháng 8 năm 2012 tại Hà Đông - Hà Nội
Xem thêm

KCN Đồng Văn – Hà Nam

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án KCN Đồng Văn – Hà Nam . Dự án được  hoàn thành vào tháng 8 năm 2012 tại Hà Nam
Xem thêm

Ocean Bank Building

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Ocean Bank Building. Dự án được  hoàn thành vào tháng 4 năm 2012 tại Hà Nội
Xem thêm

Dolphin Plaza

Công ty TCT cung cấp dây điện, cáp điện cho dự án Dolphin Plaza. Dự án được  hoàn thành vào tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội
 « Previous 1 2 3 Next »