Khoảng 1.000 điện thoại hữu tuyến ngừng hoạt động

Phòng kinh doanh 0983 234 889